FULFILLMENT LÀ GÌ? LÝ DO BẠN NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ FULFILLMENT

Dịch vụ fulfillment là quá trình bắt đầu từ lúc hàng hóa được nhập vào kho đến lúc người mua hàng nhận được sản phẩm, bao gồm các hoạt động lấy hàng từ người bán hàng, lưu kho, xử lý đơn hàng, lấy hàng từ kho, đóng gói và vận chuyển đến đúng địa chỉ …

FULFILLMENT LÀ GÌ? LÝ DO BẠN NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ FULFILLMENT Read More »