Chính sách bồi thường

1. Đối với đơn hàng ship sai/ ship thiếu do lỗi của kho Bros Warehouse

  • Kho sẽ hỗ trợ phí Return và tiến hành reship lại, khách hàng không phải chịu phí

2. Đối với trường hợp tracking không tiếp tục chạy ít nhất 30 ngày kể từ lần cuối update

  • Nếu KH muốn reship: Kho sẽ hỗ trợ lại Shipping Fee nội địa US
  • Nếu KH không muốn reship: Bros Warehouse sẽ hoàn lại Shipping Fee đơn hàng đó</span></p>

3. Đối với trường hợp mất hàng:

– Bros Warehouse sẽ đền bù base cost sản phẩm, tối đa $10/ item