Dịch vụ thuê kho US

Bros Warehouse cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi, lưu trữ hàng hóa tại Mỹ.

Tại Bros Warehouse, hàng hóa được lưu trữ và sắp xếp cẩn thận vào kho hàng, đồng thời hàng hóa được theo dõi và kiểm kê rõ ràng , thường xuyên cập nhật lượng nhập – xuất của hàng hóa , đảm bảo hàng được vận chuyển đúng thời điểm.

Bros Warehouse provides warehouse rental and storage services in the US.

At Bros Warehouse, goods are stored and carefully arranged in the warehouse, at the same time, goods are clearly tracked and inventory, regularly updated import-export quantity of goods, ensuring goods are delivered properly. shipping at the right time.