3 TIPS NGHIÊN CỨU TỪ KHOÁ CHO SẢN PHẨM TRÊN AMAZON

  • Đặt mình vào vị trí khách hàng

Hãy dành thời gian suy nghĩ xem khi nào khách hàng sẽ mua sản phẩm của bạn? Họ quyết định mua hàng trong tình huống nào? Họ đang gặp phải những vấn đề gì? Và khi đó họ sẽ tìm kiếm như thế nào để tìm được sản phẩm mà mình cần? Bạn cũng có thể thử tìm những từ khóa đó trên các diễn đàn hoặc group, để xem các khách hàng của mình đang nói gì về sản phẩm, họ dùng từ khóa nào để mô tả sản phẩm, và lưu nó vào danh sách những từ khóa cho sản phẩm của bạn ngay thôi!

  • Sử dụng Amazon Auto Complete

Thử tìm kiếm từ khóa về sản phẩm của mình trên Amazon và xem Amazon đề xuất thêm cho bạn những từ khóa nào? Chức năng này hiển thị những từ khóa mà người dùng thường xuyên tìm kiếm, chắc hẳn sẽ là một gợi ý không tồi cho danh sách các từ khóa của bạn.

  • Tìm kiếm các từ đồng nghĩa

Một sản phẩm có thể có nhiều cách mô tả khác nhau và nhiều cách gọi khác nhau đối với những khách hàng khác nhau. Hãy cố gắng tìm kiếm những từ đồng nghĩa cho sản phẩm của bạn, điều này đặc biệt hữu ích khi nói đến các sản phẩm có thể có nhiều hơn một tên hoặc được sử dụng trong một ngữ cảnh khác hoặc có một tên khác trong tiếng Anh.

Việc cung cấp các từ khóa tốt giúp khách hàng dễ dàng tìm ra đúng sản phẩm mà họ cần đồng thời gia tăng tỉ lệ chuyển đổi và đem về doanh số cho sản phẩm của bạn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *